Volgende
Vorige

Invloed Welzijn Nieuwe Stijl

Het Talmalectoraat van NHL Hogeschool, dat o.a. onderzoek doet naar eenzaamheid bij ouderen, constateert dat het steeds belangrijker wordt dat professionals en vrijwilligers elkaar weten te vinden en goed samenwerken. Zowel bij het signaleren van als interveniëren bij eenzaamheidsproblematiek. Welzijn Nieuwe Stijl (WNS) speelt daarin een belangrijke rol, meent associate lector Job van ’t Veer.

“De nieuwe visie en aanpak binnen WNS – en beschikbare middelen – maken dat professionals meer signalerend en coördinerend en minder uitvoerend actief zouden moeten zijn. Dat vereist andere competenties en ook een andere benadering van en samenwerking met vrijwilligers. Professionals en vrijwilligers weten elkaar helaas maar mondjesmaat te vinden. Deels uit gewoonte, maar ook door onbekendheid.”

Formeel meets informeel
Job ziet het bij elkaar brengen en laten samenwerken van het formele en informele circuit als een belangrijke uitdaging. “Dat komt ook in onze training Eenzaamheid, die voor beide openstaat, aan de orde. Zo besteden we aandacht aan de samenwerking met en grenzen van het vrijwilligerswerk. Maar ook aan  de nieuwe rol van de professional en hoe hij of zij taken kan overdragen aan vrijwilligers. En welke vrijwilligersorganisaties er zijn in de regio en wat ze doen.”

Netwerk vergroten
“Andersom vertellen we vrijwilligers wat ze van een professional mogen verwachten. Zo reiken we met de training niet alleen instrumenten en voorbeelden aan om eenzaamheid eerder te kunnen signaleren, beter te kunnen duiden en integraal aan te pakken, maar ook proberen we spelers bij elkaar te brengen zodat ze van elkaars kennis en inzet profiteren.”

20-Meneer-Smeets---copyright-Truus-GroenVervolg
De training startte eind mei als pilot, vertelt collega onderzoekster Renny Ausma. “Met de eerste feedback kijken we of we nog zaken moeten aanpassen. Eind van het jaar, wanneer de Wmo Werkplaats formeel wordt afgesloten, weten we meer over het effect en de reacties. En of drie bijeenkomsten en een enkele  intervisiesessie volstaan. Opzet is dat we de training overdragen aan de betrokken organisaties. We gaan dus ook trainers trainen. Tot slot willen we het thema een plek geven in de minor Werker Welzijn Nieuwe Stijl.

Driehoek
Afsluitend laat Job weten dat het belangrijk is dat het door de werkplaats ontstane netwerk, waarbinnen praktijk, onderwijs en onderzoek nauw samenwerken, in stand blijft. “De driehoek onderzoek, onderwijs en praktijk vult elkaar goed aan. Dat moeten we in stand zien te houden.”