Volgende
Vorige

Friese zorg- en hulpverleners op pad met eHealthkoffer

Moet ik een huisarts of andere professional raadplegen of niet? Welke hulpmiddelen zijn er en wat wordt vergoed? Hoe zorg ik ervoor dat familieleden en andere mantelzorgers weten wat we doen en wat er nodig is?  Kunnen deze klachten veroorzaakt worden door de bijwerking van medicijnen? Zijn er ook apps die mijn cliënt helpen om zijn financiële problemen op te lossen?

Deze en vele andere vragen zullen professionele hulp- en zorgverleners zichzelf geregeld stellen. Het antwoord daarop is in negen van de tien gevallen online beschikbaar, laten Erik Zwierenberg en Laura Vuijk weten. De makers van de eHealthkoffer, respectievelijk directeur en onderzoeker van het Platform GEEF en vanuit NHL Hogeschool tevens projectleider en onderzoeker binnen Wmo Werkplaats Friesland, baseren dat niet zozeer op de tienduizenden informatieve apps en websites die online beschikbaar zijn, maar vooral op eigen onderzoek en de ervaringen van de zorg- en hulpverleners die ze interviewden over gebruik en ervaring met digitale hulpmiddelen.

Deelnemers
Platform GEEF ontwikkelde binnen de Wmo Werkplaats op maat gesneden eHealth koffers voor ruim tweeduizend betrokken zorg- en hulpverleners van zeven provinciale opdrachtgevers. Te weten de gemeenten Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Smallingerland en de thuiszorginstellingen Noorderbreedte, Het Friese Land, Zuidwest-Friesland en De Friese Wouden.

Te weinig benut
De verzamelde informatie gebruikten ze om de opdrachtgevers en dan vooral hun werkers op weg te helpen in het digitale labyrint. Erik: “Uit de interviews kwam naar voren dat de meeste professionals wel digitale hulpmiddelen willen inzetten. Maar ook dat het nog (te) weinig gebeurt. Men heeft moeite de beste en meest betrouwbare apps en sites te selecteren. Bovendien wordt het niet door de eigen organisatie gestimuleerd en ondersteund. Opvallend is ook dat gebruikers hun kennis en ervaringen niet of nauwelijks met collega’s delen. Ook niet tijdens het teamoverleg.”

De professionals die wel ‘online’ zijn, zijn daar positief over, vertelt Laura. “Ze kunnen cliënten snel een zetje in de goede richting geven. Of bijvoorbeeld ongerustheid wegnemen. Bovendien leren ze het nodige van de online tips en adviezen. Dat is niet alleen nuttig, maar geeft ook meer voldoening.”