Volgende
Vorige

E-learning: digitaal op weg

De makers van de eHealthkoffer zijn vanuit Wmo Werkplaats Friesland ook betrokken bij de uitrol van het project bij zorgorganisaties. Met de projectleiders werd besproken hoe de ruim tweeduizend hulp- en zorgverleners het beste op weg geholpen kunnen worden. Belangrijk onderdeel daarin vormt de e-learning module die de medewerkers verplicht volgen.

De module gaat kort in op het belang van eHealth voor zowel de zorg- en hulpverlener als de cliënt. Vervolgens wordt ingezoomd op het gebruik van de geadviseerde digitale hulpmiddelen. Inclusief een praktijksituatie, vertelt Laura. “Medewerkers krijgen zodoende meer inzicht in de rol die eHealth in hun dagelijkse werk en contact met de klant kan spelen.”

Workshops
Ze adviseert opdrachtgevers de e-learning module te laten volgen door een of meerdere workshops voor medewerkers. “Dat is een mooie afsluiting. Werkt stimulerend en biedt hen de mogelijkheid om kennis en ervaringen te delen. Al met al leveren we zo een mooi afgerond pakket; van inventarisatie, onderzoek en ontwikkeling van de koffer tot advies en ondersteuning bij de implementatie.”

“Van inventarisatie tot implementatie”

De uitrol verloopt in fases. Vanaf september tot waarschijnlijk volgend voorjaar. Laura: “In principe zit ons werk er dan op. Maar er komen vast nog vragen. Bijvoorbeeld om nieuwe apps toe te voegen. Die ontwikkeling staat natuurlijk niet stil. We willen organisaties graag helpen bij te blijven. Maar wel vanuit het idee dat het gebruik van digitale ondersteuning onderdeel wordt van de organisatie en het proces zelf.”

Vervolg
Vervolg is het trainen van de trainers. De projectleiders die een en ander moeten stimuleren en overdragen binnen de eigen organisatie. Ook volgt er nog een evaluatie. Laura: “We zijn natuurlijk benieuwd naar de resultaten. Wat ik verwacht? Dat medewerkers het nut en belang van eHealth voor zowel hun eigen werk als hun cliënten ontdekken. Bovendien willen we het scholingstraject in de toekomst ook beschikbaar maken voor studenten. Dan is de cirkel rond.”

Volgens Erik en Laura is het een uniek project. Erik: “Wij kennen geen vergelijkbaar initiatief. Zeker niet binnen de Wmo Werkplaatsen. Of het navolging krijgt? Dat hopen we natuurlijk wel. Feit is  dat al een paar zorginstellingen uit den lande belangstelling hebben getoond. Laura zet onze aanpak en ervaringen ook op papier. Kunnen anderen hun voordeel mee doen. Kennis en ervaring opdoen en vervolgens delen. Dat is de insteek binnen zowel Platform GEEF, NHL Hogeschool als Wmo Werkplaats Friesland.”

Erik en Laura