Volgende
Vorige

Tot slot

Symposium

De NHL Hogeschool bewees met de Wmo Werkplaats Friesland de afgelopen twee jaar een rol te kunnen spelen bij de ondersteuning van de transities binnen de welzijns- en zorgsector. Dit zowel in de vorm van onderzoek en ontwikkeling als onderwijs en training. De samenwerking met gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties werkte motiverend, effectief en stimulerend en levert een belangrijke bijdrage aan een vitale samenleving.

Op donderdag 26 november 2015 vindt in de NHL Hogeschool een symposium plaats waarin de resultaten van twee jaar Wmo Werkplaats Friesland worden gepresenteerd. Tijdens deze bijeenkomst wordt met alle betrokkenen ook vooruit gekeken naar de continuering van de activiteiten en samenwerking binnen Wmo Werkplaats Friesland. U ontvangt dit najaar het programma en een uitnodiging.

 

Algemene informatie

Wmo Werkplaats Friesland
Talmalectoraat

Wmo Werkplaatsen

 

Contact

Belangstelling voor deelname aan de Wmo Werkplaats of vragen over onze deelprojecten?
Neem contact op met:

Evelyn Finnema
of
Bart de Jager

 

Colofon

Dit is een uitgave van en over Wmo Werkplaats Friesland, in opdracht van NHL Hogeschool Leeuwarden.

Coördinatie
Bart de Jager,  Renny Ausma (NHL Hogeschool)

Redactie
Schrijfburo Terwisscha & Wagenaar

Vormgeving en productie digitaal magazine
Terwisscha & Wagenaar Online

© Wmo Werkplaats Friesland, juni 2015

Disclaimer
Bij de totstandkoming van deze uitgave is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desalniettemin kan de uitgever geen verantwoordelijkheid nemen of aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk verkeerde informatie.