Volgende
Vorige

Vitale Friese samenleving

_CvB_ Jan en Willem_2136 webAls samenleving staan we voor grote inhoudelijke en organisatorische uitdagingen in de zorg voor kwetsbare burgers. De maatschappij vergrijst en ontgroent en we willen allemaal zo lang mogelijk thuis wonen met zo weinig mogelijk hulp. Dit leidt tot andere vragen om ondersteuning. En tot andere rollen en verantwoordelijkheden van burgers, professionals, gemeenten en aanbieders van zorg en welzijn.

Verschillende wetten zijn ingevoerd om genoemde ontwikkelingen in zorg en welzijn vorm te geven. Om de uitdagingen aan te gaan, is vernieuwing noodzakelijk. Vernieuwing op basis van verbinding van ervarings-, praktijk- en wetenschappelijke kennis.

Wmo Werkplaats Friesland biedt onze hogeschool een prachtige kans invulling te geven aan deze verbinding vanuit het thema de ‘vitale regio’. De vitale regio is een belangrijk speerpunt voor NHL Hogeschool waarin de Wmo Werkplaats gemeenten, hogeschool, zorg en welzijnspartijen een kader biedt om samen te werken aan innovatie. Maar ook aan het opleiden en scholen van toekomstige en huidige innovatieve professionals, aan een leven lang leren en het ondersteunen van burgers. Zo dragen we bij aan een vitale Friese samenleving.

 

Jan van Iersel
Willem Smink

(College van Bestuur, NHL Hogeschool)