Volgende
Vorige

Wmo & Welzijn Nieuwe Stijl

Wmo Werkplaats Friesland is een van de veertien werkplaatsen in het land die tot eind 2015 door het ministerie van VWS worden gesubsidieerd om gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen te ondersteunen bij de implementatie van de Wet maatschappelijk ondersteuning die na jaren van voorbereiding en discussie is ingevoerd.

De voornaamste verandering is dat niet het Rijk en de provincie, maar de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en financiering van de nieuwe wet. Niet minder belangrijk is de nieuwe koers die onder het label Welzijn Nieuwe Stijl (WNS) wordt gevaren. Dit betekent onder meer dat zorg- en welzijnsorganisaties minder aanbodgericht en onder eigen vlag en meer vraaggestuurd en gebiedsgericht moeten gaan samenwerken. Maar ook dat hulp- en zorgverleners meer moeten uitgegaan van wat de cliënt wel in plaats van niet kan. In veel gemeenten leidde dit inmiddels tot de oprichting van wijk- en gebiedsteams waarin diverse hulp- en zorgverleners nauw samenwerken en noodzakelijke ondersteuning op elkaar afstemmen.