Volgende
Vorige

NHL Hogeschool ondersteunt transities

Op 20 mei 2014, werd het officiële startsein gegeven voor Wmo Werkplaats Friesland op de NHL Hogeschool in Leeuwarden. Tijdens de druk bezochte bijeenkomst vertelde onder meer eind verantwoordelijk lector Evelyn Finnema van NHL Hogeschool hoe de 45 aangesloten Friese gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties elkaar willen helpen bij de implementatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning die januari jl. is ingevoerd.

 

Ruim een jaar later kijken we in dit e-zine wat er inmiddels is bereikt. En wat er de komende tijd nog staat te gebeuren binnen de drie deelprojecten die binnen Wmo Werkplaats Friesland worden onderzocht:

  • Gebiedsgericht werken
  • Eenzaamheid
  • eHealthkoffer

Uitdaging
U zult lezen dat er het nodige is gerealiseerd. En dat onderzoekers, studenten, docenten en het werkveld elkaar hebben gevonden en van elkaars kennis en ervaring profiteren. Maar ook dat er nog het nodige moet gebeuren om de nieuwe wet – en de daarmee gepaard gaande manier van (gebiedsgericht) werken én vraaggestuurd denken – tot een succes te maken. Een uitdaging die wij ook na dit project, dus vanaf volgend jaar, graag samen aangaan en verder vorm geven.

Evelyn Finnema – projectcoördinator Wmo Werkplaats Friesland, lector Talmalectoraat Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd
Bart de Jager – projectleider Wmo Werkplaats Friesland

Brochure Wmo Werkplaats Friesland (pdf)