Volgende
Vorige

“Spannend om die omslag te maken”

De aan de Wmo Werkplaats verbonden docenten van NHL Hogeschool werken ook zelf volgens de visie van Welzijn Nieuwe Stijl. Dus vraaggestuurd. “De teams die wij trainen en begeleiden, bepalen zelf wat ze van ons nodig hebben. Ze kunnen ons bevragen, net zoals burgers aan hen duidelijk moeten gaan maken wat zij kunnen doen om hun welzijn te optimaliseren. Practise what you preach.”

Wijk- of gebiedsgericht werken vraagt een omslag in het denken van zorg- en welzijnswerkers. Zij werken samen in teams die de vraag van de burger centraal stellen. De samenstelling van de teams en hoe organisaties en specialismen hierin zijn vertegenwoordigd, verschilt per gemeente. Soms zijn medewerkers gedetacheerd vanuit verschillende zorg- en welzijnsorganisaties. Een andere keer zijn ze in dienst van de gemeente. In gemeenten met meerdere teams is er ruimte voor specialismen, gebaseerd op de samenstelling van het betreffende gebied. In minder dichtbevolkte regio’s moeten de teamleden generalist, dus van alle markten thuis, zijn.

Lang proces

Welke vorm gebiedsgericht werken uiteindelijk krijgt, zal pas over enkele jaren duidelijk zijn. “Een transformatie kost een beroepsgeneratie”, verwacht Jaap Ikink. De teams staan nu aan het begin van het proces. Ze zijn nog heel erg aan het zoeken, merken de trainers.

Het besef dat ze als team beter functioneren dan ieder afzonderlijk heeft bij de meeste teamleden wel postgevat. “Wij waren heel blij om te zien dat ze bij de eerste bijeenkomst ‘wij’ nog definieerden vanuit hun oude organisatie, maar bij de tweede bijeenkomst een maand later al over ‘wij’ spraken als ze het team bedoelden.”

Reflectie

Daarmee zijn de teams er nog niet, weten de trainers. Het is lastig nu tijd en ruimte te vinden voor de noodzakelijke reflectie, aldus Frits Sieswerda. “Er is veel kennis aanwezig, maar weinig capaciteit om stil te staan bij de vraag hoe die het beste kan worden ingezet. De teamleden denken vaak heel praktisch. Hun opdracht is eerst om veel mensen te her-indiceren, dus gaan ze daarmee aan de slag.” Aan het even noodzakelijke opbouwen en in kaart brengen van netwerken, komen ze daardoor volgens hem nog onvoldoende toe.

“Intervisie belangrijk”

Ook voor intervisie zou capaciteit moeten zijn, stelt onderzoeker Hans Barf. Aanvankelijk zou hij vanuit de NHL nagaan welke vormen gebiedsgericht werken in Friesland krijgt. Gezien de duur van het proces bleek dat niet realistisch. Ook hij gaat ervan uit dat de eerste duidelijke contouren nog zeker vijf jaar op zich laten wachten, maar het kan ook veel langer zijn. “Wij hebben daarom besloten nu vooral te beschrijven wat er zich ontwikkelt en wat de verschillende partijen in het proces daarvoor nodig hebben.”

Gebiedsgericht werken in het curriculum

NHL Hogeschool biedt studenten een minor ‘Werker in Welzijn Nieuwe Stijl’. Studenten lopen de helft van de week in de praktijk mee met een sociaal team. De andere helft van de week gaan ze op school in op de theorie en kennis over de nieuwe manier van werken. De minor biedt zowel de studenten, de teams als de opleiding meerwaarde. De teams profiteren van de kennis die de studenten inbrengen, maar de opleiding maakt ook dankbaar gebruik van de kennis en casussen die de studenten inbrengen voor het actualiseren van het curriculum. Omdat de studenten die deze minor volgen al stage hebben gelopen, wordt het praktijkdeel aangeboden als traineeship.

Een aantal trainees uit het eerste jaar dat de minor werd aangeboden, heeft inmiddels een baan in een gebiedsgericht team.